Marcadors socials

Els sistemes de marcatge en línia, coneguts amb el nom de marcadors socials (social bookmarking) ens faciliten en gran mesura el registre dels nostres favorits.
En primer lloc, podem accedir a la nostra llista de favorits des de qualsevol ordinador connectat a Internet.
En segon, podem compartir-los amb companys/es de feina o amb qui vulguem. Igualment, podem tenir la nostra llista privada.
I tercer, podem trobar usuaris amb interessos idèntics als nostres, que utilitzen les mateixes folcsonomies (etiquetes) i accedir als seus favorits.

Perquè utilitzar marcadors socials?

  1. Simplifica molt la creació d’enllaços comentats i classificats, mecanitzant una bona part dels processos.
  2. L’ús d’etiquetes per a classificar un enllaç permet que aquest sigui introduït una sola vegada, encara que posteriorment podrà trobar-se en categories diferents i ser recuperat per criteris diferents.
  3. Els dos avantatges anteriors poden facilitar la construcció col·lectiva d’un gran directori en el que participa un sol mestre o un grup o comunitat.
  4. Per l’usuari, el sistema de recerca basat en etiquetes permet recerques més flexibles i ajustades, sense haver d’anar passant i llegint el contingut de llargs llistats.

Per saber més dos wikis:

aulawiki21.jpg


educaparty.jpg